Edge

Konferanse

Konferansen i 2019 arrangeres som et workshop/kurs for medlemmene. Arrangementet skal foregå i Tromsø, på Clarion Hotel The Edge i Tromsø 4. og 5. mars 2019.

Konferanse/workshop/kurs for medlemmer av Yes Seafishing

Årets konferanse vil bli avholdt som et ‘lukket’ arrangement forbeholdt medlemmer. Denne vil bli avholdt på Clarion Hotel The Edge i Tromsø mandag 4. og tirsdag 5. mars 2019. Forhåpentligvis enda et steg på veien til å få ‘næringa til å skinne av selvrespekt og anseelse’!

Konferansen vil bli gjennomført som en miks av konferanse, workshop og kurs, samt at organisasjonens lovpålagte årsmøte vil avholdes som avslutning. Vel møtt!

Innhold

  • Som tidligere vil noen av medlemmene framføre sine egne historier med presentasjoner fra sitt eget anlegg med litt forskjellige fokus
  • Vi vil også få noen utvalgte turoperatører til å dele sine tanker om markedet og framtida, og disse tankene ønsker vi at medlemmene selv skal være med å diskutere, da oppdelt i mindre arbeidsgrupper
  • Et ‘minikurs’ i web og sosiale medier fra en lokal leverandør av IT-tjenester er planlagt
  • Fiskeridirektoratet deler sine erfaringer etter første året med registrering og fangstrapportering
  • Det rettes fokus mot kvalitetsstempelet ‘Excellense Seafishing Norway’ gjennom et basiskurs i viktige fokusområder for god sjøfisketurisme, samt presentasjon av kriteriene og veien til å bli kvalitetsmerket
  • I tillegg skal deltakerne aktiviseres gjennom gruppearbeid om Yes Seafishing sine fremtidige arbeidsoppgaver og prioriteringer

Priser

Priser.png?mtime=20190212195447#asset:613

Påmeldingsfrist

Fredag 15. februar 2019!

Påmeldingsinfo

Nødvendig påmeldingsinformasjon:

Navn deltaker(e), turistbedrift, sgl.rom eller dbl.rom, fakturaopplysninger

Pluss evt. ønske om ekstra overnatting (søndag til mandag eller evt. tirsdag til onsdag)

Påmelding

Gunnar Almlid

Mobil 476 74 907

Epost gunnaralmlid@outlook.com

Stig Sæther

Mobil 913 78 996

Epost stig@stigpaa.com

Program

Hele programmet kan leses ved å klikke på linken:

Program Tromsokonferansen 2019 Yes Seafishing