Steigen2

Organisasjon for sjøfisketurisme

Yes Seafishing er en organisasjon som skal være en aktiv medspiller for tilbydere av sjøfisketurisme og bidra til ei profesjonell, lønnsom og bærekraftig næring


Bli medlem

Næringa skal skinne av anseelse og selvrespekt!

Yes Seafishing Norway SA ble stiftet i 2017 som medlemsorganisasjon for sjøfisketurisme og skal jobbe for næringas beste. Organisasjonen er opprettet på oppdrag fra flere aktører innad i bransjen. Yes Seafishing skal være en faginstans som skal hjelpe medlemmene til bl. a. en bedring av kvalitet og forbedring av lønnsomhet, noe som også skal bedre omdømmet til næringa. Organisasjonen skal også å ta en fellesrolle for næringa mot myndigheter, media og andre samarbeidspartnere.