Steigen2

Organisasjon for sjøfisketurisme

Yes Seafishing er en organisasjon som skal være en aktiv medspiller for tilbydere av sjøfisketurisme og bidra til ei profesjonell, lønnsom og bærekraftig næring


Bli medlem

Næringa skal skinne av anseelse og selvrespekt!

Yes Seafishing Norway SA er en nystiftet medlemsorganisasjon for sjøfisketurisme som skal jobbe for næringas beste. Organisasjonen er opprettet på oppdrag fra flere aktører innad i bransjen. Yes Seafishing skal være en faginstans som skal hjelpe medlemmene til bl. a. en bedring av kvalitet og forbedring av lønnsomhet, noe som også skal bedre omdømmet til næringa. Organisasjonen skal også å ta en fellesrolle for næringa mot myndigheter, media og andre samarbeidspartnere.

Nyheter / Informasjon

Yes Seafishing arrangerer også i 2019 konferanse for medlemmene. Mere informasjon her:

Invitasjon og program for konferanse 2019


Les vår informasjon som er sendt til alle registrerte turistfiskebedrifter:

Info til registrerte turistfiskebedrifter 01.2019