Yesfishno

YesFish

Turistfiskebedrifter er lovpålagt å rapportere all fangst fra sine gjester. Organisasjonen har utviklet et elektronisk system som forenkler/automatiserer dette

Elektronisk registrering og rapportering av fangst

YesFish er et datasystem som oppfyller lovkravet som er gitt i de nye forskriftene om fangstrapportering for turistfiske. Systemet ivaretar:

  • Fangstregistrering der fiskerne selv kan registrere sin egen fangst ved hjelp av smarttelefon, nettbrett eller PC (7 språk - norsk, engelsk, tysk, polsk, russisk, tsjekkisk, finsk)
  • Automatisk fangstrapportering til Fiskeridirektoratet
  • Opprettelse og utskrift av utleiekontrakter som også ivaretar krav til at fiskerne registrerer egen fangst og forsikringsordninger
  • Utskrift av dokumentasjon på fiske hos registrert turistfiskevirksomhet (gir tilgang til 18 kg utførselskvote)
  • Mulighet for egne rapporter over hva som er fisket

Systemet er utviklet i regi av Yes Seafishing, organisasjon for sjøfisketurisme. YesFish skal være et rimelig datasystem for turistfiskevirksomheter som er medlemmer i Yes Seafishing. Det er lagt stor vekt på brukervennlighet og effektivitet både for bedriftene og turistfiskerne.

Kostnaden for bruk av systemet er kr. 25 (+ mva) pr. båt pr. utleieperiode (dvs. samme pris for 3 dager som f.eks. 2 uker og kr. 0 når båt ikke er utleid). Spesialpris for storbåt som leier ut ‘enkeltplasser’.

Utleiekontraktene som er utarbeidet har eget avsnitt som privatrettslig overfører ansvar for fangstregistrering til båtfører og disse finnes på 6 språk.

Enkel oversikt over innhold i YesFish

Illustrative og klikkbare ikoner for å enkelt å registrere fangster. Fungerer på alle plattformer; smarttelefon, nettbrett og PC/MAC.

Skjermbilde for å velge fiskeart:

Velge-fiskeart2.png?mtime=20180810155038#asset:558


Skjermbilde for å registrere antall

Det skal registreres både fisk som er fanget og som er sluppet ut (krav i forskriften).

Registrere-antall2.png?mtime=20180810155705#asset:559


Grunnleggende informasjon om den registrerte turistfiskebedriften

Brukes som identifikasjon mot Fiskeridirektoratet når fangstene automatisk overføres dit.

Basisinformasjon2.png?mtime=20180810160413#asset:560


Registrerende enheter, dvs. utleiebåtene.

Loven krever at det skal rapporteres fangster pr. fartøy og pr. fisketur. Det er derfor naturlig at båt er den enheten fangster registreres på. Gjester knyttes mot båt i leieperioden slik at man kan dokumentere hvem som har rett til å føre 20 kg fisk ut av Norge.

Bat-og-leietaker2.png?mtime=20180810161627#asset:561


Utsjekk / Utskrift av dokumentasjon

Det kan sjekkes om leietaker har opprettholdt sine plikter om å registrere fangst og deretter kan det skrives ut en dokumentasjon på at vedkommende og resten av reisefølget har tilgang til en utførselskvote på 20 kg ut av Norge:

Dokumentasjon-20kg2.png?mtime=20180810162641#asset:562