Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Yes Seafishing samler inn og behandler personopplysninger.

Personvernerklæring for Yes Seafishing

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Yes Seafishings systemer er leder for Yes Seafishing.

Personopplysninger

Yes Seafishing lagrer følgende personopplysninger som kontaktpersoner for medlemsbedrifter i medlemsregisteret:

Navn, epostadresse, mobiltelefonnummer.

For medlemsbedriftene lagres i tillegg organisasjonsnummer, firmanavn og adresse, samt nettstedadresse.

Formål

De innsamlede data brukes som kontaktopplysninger for medlemsbedriftene i Yes Seafishing, både til kommunikasjon, informasjon og fakturering.

Innsamlingsform

Dataene samles inn både ved utveksling av data med Fiskeridirektoratet, oppslag i offentlige register, samt at både potensielle medlemmer og medlemmer selv legger inn data i vårt register.

Tilgang til dataene

Til enhver tid innleide konsulenter i Yes Seafishing, samt evt. ansatte, har tilgang til alle disse dataene. Alle disse er underlagt taushetsregime og internkontrollrutiner for behandling av data.

Den enkelte medlemsbedrift i Yes Seafishing har tilgang til sine egne data.

Data som brukes i test og utviklingsformål, anonymiseres.

Lagring av data

De data som samles inn, lagres i første rekke etter de til enhver tid gjeldende lovkrav. Der dette er påkrevd (grunnlag for økonomiske transaksjoner) ut over dette slettes data.

Brukslogger er anonymisert og slettes etter 3 måneder

Databehandleravtale

Det er tegnet databehandleravtale av 10.08.2018 mellom Yes Seafishing og Vangen & Plotz AS som databehandler.

Rett til innsyn

Som registrert i Yes Seafishings databaser har man rett til innsyn i de data som er lagret om sine knytninger med Yes Seafishing.

Rett til retting og sletting

Som registrert i Yes Seafishing har man rett til å kreve sletting eller retting i de data som er lagret om sine knytninger med Yes Seafishing, som ikke faller inn under lovkrav, eller som er å regne som unødvendige for den drift som Yes Seafishing driver med.

Kontaktinformasjon

Kontaktopplysninger for Yes Seafishing, enten vedrørende innsyn, retting eller sletting, eller andre spørsmål knyttet til Yes Seafishings behandling av personopplysninger:

Daglig leder Gunnar Almlid, epost gunnaralmlid@outlook.com / mobil 46774907

IT-ansvarlig Stig Sæther, epost stig@stigpaa.com / mobil 91378996