Medlemskapet

Yes Seafishing vil jobbe for at medlemmene skal oppnå fordeler på mange forskjellige områder tilknyttet sjøfisketurisme

Organisasjonen er stiftet som en samvirkeorganisasjon der medlemmene betaler inn et andelsinnskudd på kr. 2.500,- for å bli medlem. Dette innskuddet får virksomheten tilbake ved en eventuell utmeldelse. I tillegg kommer det en årlig medlems-/serviceavgift på kr. 2.500,- (denne ble økt fra kr. 1.500,- av medlemmene på årsmøtet i Tromsø i 2019).

Som medlem vil turistfiskebedriftene få tilgang til en rekke fordeler og goder:

 • Være med på at næringas interesser ivaretas på en faglig måte overfor media og offentlige myndigheter (bidrar også til omdømmeforbedring)
 • Bli presentert på organisasjonens hjemmeside
 • Få mulighet til å oppnå kvalitetsstempel ‘Excellence Seafishing Norway’, og få tilgang til kvalitetsmerke for bruk i egen markedsføring
 • Få tilgang til YesFish, digitalt system for lovpålagt registrering og rapportering til gunstig pris

 • Få tilgang til inntil årlig to timers gratis rådgivning
 • Få tilgang til årlig revidert ‘Veileder Sjøfisketurisme’
 • Få delta i organisasjonens kurs og opplæringsprogram
 • Mulighet for bistand til utarbeidelse av HMS-plan
 • Deltagelse på årlige regionale medlemssamlinger
 • Deltakelse på landsdekkende konferanser hvert andre år
 • Delta i felles markeds- og evt. salgstiltak i regi av organisasjonen


I tillegg jobbes det med å vurdere ytterligere medlemsordninger for:

 • Gode forsikringsavtaler av utleiebåter
 • Tilgang til juridisk bistand med erfaring fra sjøfisketurisme
 • Regnskapsbistand
 • Elektroniske løsninger som kan effektivisere den daglige driften
 • Sikkerhetsløsninger

Medlemsorganisasjonen ønsker også din bedrift som medlem og dermed ta del i å forme utviklingen fremover!